ऑक्सिजन बेड / Oxygen Bed

Showing Page: 4 / 75
अ.क्र. ईमारतीचे / सेंटरचे नाव पेंशट क्षमता (कॉट/बेड) एकुण ॲडमिट पेंशट शिल्लक बेड
1 सहारा लाईफ केअर हॉस्‍पीटल,
(Private)
तालुका - अकोला
संपर्क अधिकारी :डॉ.शैलेश देशमुख , मोबाइल क्रमांक :9822908009
8 0 8
दिनांक : 21-Aug-2021 नुसार स्तिथि
2 नवजीवन हॉस्‍पीटल,
(Private)
तालुका - अकोला
संपर्क अधिकारी :डॉ. केळकर , मोबाइल क्रमांक :8788488373
20 0 20
दिनांक : 21-Aug-2021 नुसार स्तिथि
3 आधार हॉस्‍पीटल मुर्तिजापुर,
(Private)
तालुका - मूर्तिजापुर
संपर्क अधिकारी :डॉ.चाऊस , मोबाइल क्रमांक :7756921986
8 0 8
दिनांक : 21-Aug-2021 नुसार स्तिथि
4 बिहाडे हॉस्‍पीटल अकोला,
(Private)
तालुका - अकोला
संपर्क अधिकारी :डॉ.शितल बिहाडे , मोबाइल क्रमांक :7758858580
14 0 14
दिनांक : 21-Aug-2021 नुसार स्तिथि
5 ओझोन हॉस्‍पीटल अकोला,
(Private)
तालुका - अकोला
संपर्क अधिकारी :श्री.ओळंबे , मोबाइल क्रमांक :8605345111
26 0 26
दिनांक : 21-Aug-2021 नुसार स्तिथि
6 आयकॉन हॉस्‍पीटल,
(Private)
तालुका - अकोला
संपर्क अधिकारी :डॉ. श्री.परळीकर , मोबाइल क्रमांक :8805811890
24 0 24
दिनांक : 21-Aug-2021 नुसार स्तिथि
7 जिल्‍हा स्‍त्री रग्‍णालय अकोला,
(Goverment)
तालुका - अकोला
संपर्क अधिकारी :डॉ. आशिष गि-हे , मोबाइल क्रमांक :9822779811
20 0 20
दिनांक : 21-Aug-2021 नुसार स्तिथि
8 उशाई मल्‍टीस्‍पेशालीटी हॉस्‍पीटल ,
(Private)
तालुका - अकोला
संपर्क अधिकारी :डॉ.केशव गिते , मोबाइल क्रमांक :7020961912
8 0 8
दिनांक : 21-Aug-2021 नुसार स्तिथि
9 ठाकरे हॉस्‍पीटल मुर्तिजापुर,
(Private)
तालुका - मूर्तिजापुर
संपर्क अधिकारी :डॉ. धनश्री संजय ठाकरे , मोबाइल क्रमांक :9156681513
13 0 13
दिनांक : 21-Aug-2021 नुसार स्तिथि
10 बाबान हॉस्‍पीटल मुर्तिजापुर,
(Private)
तालुका - मूर्तिजापुर
संपर्क अधिकारी :डॉ.किल्‍लेदार , मोबाइल क्रमांक :8975347520
8 0 8
दिनांक : 21-Aug-2021 नुसार स्तिथि
11 यकीन मंल्‍टीस्‍पेशालीस्‍ट हॉस्‍पीटल,
(Private)
तालुका - अकोला
संपर्क अधिकारी :मो.सादीक , मोबाइल क्रमांक :9975319944
6 0 6
दिनांक : 21-Aug-2021 नुसार स्तिथि
12 क्रिस्‍टल सुपर स्‍पेशालीटी ,
(Private)
तालुका - अकोला
संपर्क अधिकारी :डॉ.फारूख नजर , मोबाइल क्रमांक :7719078808
7 0 7
दिनांक : 21-Aug-2021 नुसार स्तिथि
13 देवसार हॉस्‍टेल अकोला,
(Private)
तालुका - अकोला
संपर्क अधिकारी :डॉ.सतिष गुप्‍ता , मोबाइल क्रमांक :9823388824
16 0 16
दिनांक : 21-Aug-2021 नुसार स्तिथि
14 हार्मोनी मल्‍टीस्‍पेशालीस्‍ट हॉस्‍पीटल,
(Private)
तालुका - अकोला
संपर्क अधिकारी :शे.मतीन अहमद , मोबाइल क्रमांक :9423259111
4 0 4
दिनांक : 21-Aug-2021 नुसार स्तिथि
15 सुर्यचंद्र हॉस्‍पीटल ,
(Private)
तालुका - अकोला
संपर्क अधिकारी :डॉ. विक्रांत इंगळे , मोबाइल क्रमांक :8149195738
13 0 13
दिनांक : 21-Aug-2021 नुसार स्तिथि
16 अवघाते बाल रुग्‍णालय मुर्तिजापुर,
(Private)
तालुका - मूर्तिजापुर
संपर्क अधिकारी :डॉ.प्रशांत अवघाते , मोबाइल क्रमांक :9011117501
5 0 5
दिनांक : 21-Aug-2021 नुसार स्तिथि
17 युनिक हॉस्‍पीटल वाशिम बायपास,
(Private)
तालुका - अकोला
संपर्क अधिकारी :जोवद झकारीया , मोबाइल क्रमांक :9823278603
18 0 18
दिनांक : 21-Aug-2021 नुसार स्तिथि
18 रा.के.तोष्‍णीवाल आयुर्वेदिक हॉस्‍पीटल अकोला,
(Goverment)
तालुका - अकोला
संपर्क अधिकारी :डॉ. शिवाल , मोबाइल क्रमांक :9326152394
20 0 20
दिनांक : 21-Aug-2021 नुसार स्तिथि
19 उपजिल्‍हा शासकीय रुग्‍णालय मुर्तिजापूर,
(Goverment)
तालुका - मूर्तिजापुर
संपर्क अधिकारी :डॉ.नेमाडे , मोबाइल क्रमांक :8208086816
78 0 78
दिनांक : 21-Aug-2021 नुसार स्तिथि
20 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रूग्णालय, अकोला. (DCH + DCHC ),
(Goverment)
तालुका - अकोला
संपर्क अधिकारी :डॉ.दिनेश नेताम , मोबाइल क्रमांक :8007116486
282 8 274
दिनांक : 21-Aug-2021 नुसार स्तिथि
21 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रूग्णालय, अकोला. (DCH + DCHC ),
(Goverment)
तालुका - अकोला
संपर्क अधिकारी :डॉ.दिनेश नेताम , मोबाइल क्रमांक :8007116486
282 7 275
दिनांक : 20-Aug-2021 नुसार स्तिथि
22 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रूग्णालय, अकोला. (DCH + DCHC ),
(Goverment)
तालुका - अकोला
संपर्क अधिकारी :डॉ.दिनेश नेताम , मोबाइल क्रमांक :8007116486
282 5 277
दिनांक : 19-Aug-2021 नुसार स्तिथि
23 ओझोन हॉस्‍पीटल अकोला,
(Private)
तालुका - अकोला
संपर्क अधिकारी :श्री.ओळंबे , मोबाइल क्रमांक :8605345111
26 0 26
दिनांक : 19-Aug-2021 नुसार स्तिथि
24 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रूग्णालय, अकोला. (DCH + DCHC ),
(Goverment)
तालुका - अकोला
संपर्क अधिकारी :डॉ.दिनेश नेताम , मोबाइल क्रमांक :8007116486
282 5 277
दिनांक : 18-Aug-2021 नुसार स्तिथि
25 ओझोन हॉस्‍पीटल अकोला,
(Private)
तालुका - अकोला
संपर्क अधिकारी :श्री.ओळंबे , मोबाइल क्रमांक :8605345111
26 0 26
दिनांक : 18-Aug-2021 नुसार स्तिथि
26 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रूग्णालय, अकोला. (DCH + DCHC ),
(Goverment)
तालुका - अकोला
संपर्क अधिकारी :डॉ.दिनेश नेताम , मोबाइल क्रमांक :8007116486
282 13 269
दिनांक : 17-Aug-2021 नुसार स्तिथि
27 ओझोन हॉस्‍पीटल अकोला,
(Private)
तालुका - अकोला
संपर्क अधिकारी :श्री.ओळंबे , मोबाइल क्रमांक :8605345111
26 0 26
दिनांक : 17-Aug-2021 नुसार स्तिथि
28 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रूग्णालय, अकोला. (DCH + DCHC ),
(Goverment)
तालुका - अकोला
संपर्क अधिकारी :डॉ.दिनेश नेताम , मोबाइल क्रमांक :8007116486
282 21 261
दिनांक : 16-Aug-2021 नुसार स्तिथि
29 ओझोन हॉस्‍पीटल अकोला,
(Private)
तालुका - अकोला
संपर्क अधिकारी :श्री.ओळंबे , मोबाइल क्रमांक :8605345111
26 0 26
दिनांक : 16-Aug-2021 नुसार स्तिथि
30 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रूग्णालय, अकोला. (DCH + DCHC ),
(Goverment)
तालुका - अकोला
संपर्क अधिकारी :डॉ.दिनेश नेताम , मोबाइल क्रमांक :8007116486
282 21 261
दिनांक : 15-Aug-2021 नुसार स्तिथि
31 ओझोन हॉस्‍पीटल अकोला,
(Private)
तालुका - अकोला
संपर्क अधिकारी :श्री.ओळंबे , मोबाइल क्रमांक :8605345111
26 0 26
दिनांक : 15-Aug-2021 नुसार स्तिथि
32 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रूग्णालय, अकोला. (DCH + DCHC ),
(Goverment)
तालुका - अकोला
संपर्क अधिकारी :डॉ.दिनेश नेताम , मोबाइल क्रमांक :8007116486
282 13 269
दिनांक : 14-Aug-2021 नुसार स्तिथि
33 ओझोन हॉस्‍पीटल अकोला,
(Private)
तालुका - अकोला
संपर्क अधिकारी :श्री.ओळंबे , मोबाइल क्रमांक :8605345111
26 0 26
दिनांक : 14-Aug-2021 नुसार स्तिथि
34 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रूग्णालय, अकोला. (DCH + DCHC ),
(Goverment)
तालुका - अकोला
संपर्क अधिकारी :डॉ.दिनेश नेताम , मोबाइल क्रमांक :8007116486
282 15 267
दिनांक : 13-Aug-2021 नुसार स्तिथि
35 ओझोन हॉस्‍पीटल अकोला,
(Private)
तालुका - अकोला
संपर्क अधिकारी :श्री.ओळंबे , मोबाइल क्रमांक :8605345111
26 0 26
दिनांक : 13-Aug-2021 नुसार स्तिथि
36 मातृभुमी हॉस्‍पीटल अकोला,
(Private)
तालुका - अकोला
संपर्क अधिकारी :विरेंद्र जोगदंड , मोबाइल क्रमांक :7820826366
25 0 25
दिनांक : 12-Aug-2021 नुसार स्तिथि
37 हॉटेल इंद्रप्रस्‍थ अकोला,
(Private)
तालुका - अकोला
संपर्क अधिकारी :डॉ.सुमित अग्रवाल , मोबाइल क्रमांक :9970284068
18 1 17
दिनांक : 12-Aug-2021 नुसार स्तिथि
38 डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विदयापीठ अकोला डि.सी.एच.सी ,
(Private)
तालुका - अकोला
संपर्क अधिकारी :डॉ. राजेश पवार , मोबाइल क्रमांक :9881692762
100 0 100
दिनांक : 12-Aug-2021 नुसार स्तिथि
एकुण 3179 109 3070
या पोर्टलवरील माहिती संबंधित रुग्णालयांच्या अद्ययावत आधारावर आहे